SƠN NƯỚC SIÊU MỊN MAXIVA

SƠN NƯỚC SIÊU MỊN MAXIVA

LÀ BẠN CỦA MỌI NHÀ

SƠN NƯỚC MAXIVA NỘI THẤT

Độ phủ cao

Màng sơn láng mịn

Màu sắc bền đẹp

Rất kinh tế

SƠN MAXIVA NGOẠI THẤT

 ĐỘ PHỦ CAO 

 MÀNG SƠN LÁNG MỊN 

 MÀU SẮC ĐẸP

 CHỐNG RONG RÊU & NẤM MÓC 

 RẤT KINH TẾ