SƠN NGOẠI THẤT SVKOTE HI - SHIELD

SƠN NGOẠI THẤT SVKOTE HI - SHIELD

LÀ BẠN CỦA MỌI NHÀ

SƠN NGOẠI THẤT SVKOTE HI-SHIELD

Độ phủ cao

Màu sắc bền đẹp

Chốnng chịu mọi thời tiết

Lau chùi được