SƠN CHÓNG NÓNG

SƠN CHÓNG NÓNG

LÀ BẠN CỦA MỌI NHÀ

SƠN CHỐNG NÓNG - CÁCH NHIỆT EUROKING

- Giảm hấp thụ nhiệt độ,

- Bám dính tốt trên mái tôn tường, xi măng