PHỤ GIA BÊ TÔNG

PHỤ GIA BÊ TÔNG

LÀ BẠN CỦA MỌI NHÀ

Phụ gia bê tông EUROKING-R7

Trộn chung với xi măng

Quy cách:  5 lít/ 25 lít