CHẤT PHỤ GIA BÊ TÔNG

CHẤT PHỤ GIA BÊ TÔNG

LÀ BẠN CỦA MỌI NHÀ

LATEX 5550

Phụ gia bê tông gốc nhũ tương Styrence Acrylic

Trộn chung với xi măng

Quy cách: 1 lít/ 5 lít/ 25 lít

LATEX 3110 CT

Phụ gia bê chống thấm và kết dính gốc nhũ tương Styrence Acrylic cao cấp dạng màu trắng sữa 

LATEX 5544

CÔNG TY TNHH SƠN VẠN PHÁT Phụ gia bê chống thấm và kết dính gốc nhũ tương Styrence Acrylic cao cấp dạng màu trắng sữa

Phụ gia bê tông EUROKING-R7

Trộn chung với xi măng

Quy cách:  5 lít/ 25 lít